background image

Δελτία Τύπου ::: Ειδικό αποθεματικό (αρθ.α.102. Ν.4387/2016) από μηνιαία συνεισφορά 0,20€

Ειδικό αποθεματικό (αρθ.α.102. Ν.4387/2016) από μηνιαία συνεισφορά 0,20€
των συνταξιούχων προς  ενίσχυση των συνταξιουχικών οργανώσεων και τα  επ΄αυτού «έργα»,του τ.Υφυπουργού Εργασίας κ. Αναστάσιου Πετρόπουλου

Αθήνα, 19/7/2019
Η σημερινή πρωτοβουλία του νέου Υπουργού Εργασίας κ. Γιάννη Βρούτση με την αστραπιαία και εύστοχη "χειρουργική" παρέμβασή του στο όλο θέμα ,που προ πολλού έχει κακοφορμίσει, θέτει τέρμα στην αυθαιρεσία που χαρακτήριζε τις μέχρι σήμερα υπ. αποφάσεις  διανομής του αναφερόμενου αποθεματικού.

Η απόφαση του Υπουργού να «παγώσει» την προεκλογική απόφαση του τ.Υφυπουργού Εργασίας υπ΄αριθμ. 26168 /403/2019 (ΦΕΚ 2599/Β΄/28.6.2019) και να επανεξετάσει σε νέα αντικειμενική βάση  την διάθεση και διανομή του αποθεματικού στις Οργανώσεις Συνταξιούχων αποκαθιστά το αίσθημα και αίτημα για δικαιοσύνη, διαφάνεια και ισονομία, που καίρια έχουν τρωθεί από τις μέχρι σήμερα αποφάσεις του τ.Υφυπουργού Εργασίας σε ότι αφορά τον τρόπο της διανομής του εν λόγω αποθεματικού, που θα πρέπει να γίνεται με διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια όπως το επίπεδο- βαθμό Οργάνωσης, ταμειακώς εντάξει μέλη κ.τ.λ..

Η ΑΓΣΣΕ και οι Οργανώσεις Μέλη της (ΠΟΣΔΕΗ- ΟΣΤΟΕ – ΠΟΣ Σιδηροδρομικών – ΣΣ/ Ε.Α.ΠΑΕ – ΣΣ/ΟΑΣΑ- ΣΣ/ΗΣΑΠ- ΠΣΣ/ΕΥΔΑΠ – ΠΣΣ Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ – ΠΣΣ/ Πετρελαίου & Υγραερίου – ΠΕΣ/ Ασφαλιστών- ΠΕΣ/Υγειονομικών)και η συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων,

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ

Στη  προσπάθεια του Υπουργού κ Γιάννη Βρούτση να αποκαταστήσει την νομιμότητα στη διαχείριση του αποθεματικού με την άμεση πολιτική του παρέμβαση που εκφράζει το πνεύμα δικαιοσύνης, διαφάνειας και  δημοκρατικής ισονομίας που πρέπει να τηρούνται σε ότι αφορά τα δικαιώματα όλων των συνταξιουχικών Οργανώσεων στη συμμετοχή για την δίκαιη διανομή του αποθεματικού.
Άλλωστε πρώτη η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. με τον αγώνα της έθεσε "χαλινό" στις αχαλίνωτες αυθαιρεσίες του τ.Υφυπουργού σε βάρος μας, με την άσκηση δύο φορές ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του ΣτΕ κατά ισάριθμων Υπουργικών αποφάσεων -υπ.αριθμ.26806/699/2018 (ΦΕΚ 1841/22.5.2018) & υπ.αριθμ.. 41777/1303/2018 (ΦΕΚ 3969/Β/12.9.2018),  με τις οποίες επιχείρησε να διανείμει πόσο 2.082.000 ευρώ σε 4 Οργανώσεις συνταξιούχων ως ενίσχυση έτους 2017, εκ των οποίων ποσό 1.350.000ευρώ σε ορισμένη οργάνωση που απολάμβανε απλόχερα την εύνοια του τ.Υφυπουργού λόγω ειδικού κομματικού κριτηρίου.
Με την άσκηση των ασφαλιστικών μέτρων από την Α.Γ.Σ.Σ.Ε, τη δημοσιότητα, την παρέμβαση και τον έλεγχο των δικαστών του Ελεγκτικού Συνεδρίου εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. 0017/2019 πράξη τους που επιβεβαιώνει ότι « Η οικεία Υπουργική απόφαση δεν ευρίσκει έρεισμα σε νομοθετική εξουσιοδότηση…… είναι κατά παράβαση των συνταγματικών διατάξεων άρθρο 43 § 2 του Συντάγματος» και έδωσε εντολή στον ΟΑΕΔ να μην εκτελεστούν τα εντάλματα πληρωμής των ανωτέρω επίδικων ενισχύσεων.
Είχε προηγηθεί η υπ΄αριθμ. 799/18/21.3.2017 Υπ.Απόφαση του τ. Υφυπουργού με την οποία ενέκρινε και διένειμε το ποσό των 1.663.738,20 ευρώ σε 3 Οργανώσεις εκ των οποίων ποσό  1.064.799 ευρώ στη μία και πάλι Οργάνωση της "αρεσκείας του".
Σε όλες δε τις αποφάσεις του τ.Υφυπουργού εξαιρείται  επιδεικτικά και προκλητικά η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. από τον πίνακα διανομής ενισχύσεων, η μοναδική στην Ελλάδα τριτοβάθμια Οργάνωση των συνταξιούχων, μολονότι αναγράφεται στον πίνακα δικαιούχων ενίσχυσης σύμφωνα με το νόμο.

Προεκλογικά δε, με τον Ν.4611/2019 σκόπιμα μετέφερε ο τ. Υφυπουργός τη διαχείριση του αποθεματικού από τον ΟΑΕΔ ( όπου υπήρχε Πάρεδρος Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ) στον ΕΦΚΑ και στη συνέχεια με την προαναφερθείσα προεκλογική του απόφαση (26168/403/2019 ΦΕΚ 2599/28.6.2019) επιχειρείται η διανομή  σε 10 Οργανώσεις ενός  μεγάλου ποσού μη αναφερόμενου ούτε στην Υπ. απόφαση ούτε στο ΦΕΚ ως ενίσχυση ετών 2017 & 2018 από το οποίο με ποσοστό 62,9% και πάλι να ενισχύεται η ίδια Οργάνωση της "αρεσκείας του" με προκλητική και πάλι  εξαίρεση της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. από τον πίνακα διανομής.

 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες γίνεται απόλυτα κατανοητή και πλήρως αιτιολογημένη η στάση της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. στα προκείμενα, που συνιστούν σοβαρή εκτροπή της εκτελεστικής εξουσίας από τη Νομιμότητα σε βάρος της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. και των Οργανώσεων –Μελών της  και ως εκ΄τούτου

ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΡΙΣΤΗ Η ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣ

Στον Υπουργό κ. Γιάννη Βρούτση  για την πολιτική του παρέμβαση που «παγώνει» το όλο  θέμα με στόχους  την εξυγίανση των όρων και προϋποθέσεων για την διανομή του αποθεματικού με κριτήρια που να αποκαθιστούν το Δίκαιο και τη Νομιμότητα και να δικαιώνουν τον Αγώνα και τα δικαιώματα της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.