background image

Δράσεις Μελών ::: Σοβαρό Οικονομικό πρόβλημα του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ)

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ:

Σοβαρό Οικονομικό πρόβλημα του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ)

ΠΡΟΣ
1.- Τον κ. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ 2380/12/7/2013
2.- Τον κ. Υπουργό Οικονομικών
ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ 2381/12/7/2013

Θέμα: Σοβαρό Οικονομικό πρόβλημα του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ)
Άμεσος κίνδυνος αδυναμίας καταβολής των συντάξεων στους χιλιάδες συνταξιούχους του πρώην υπάλληλους της Εμπορικής Τράπεζας.

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,
Α. Είναι γνωστό ότι ο Σύλλογός μας είναι το νόμιμο και μοναδικό Σωματείο όλων των συνταξιούχων, πρώην εργαζομένων στην Εμπορική Τράπεζα και ιδρύθηκε με βασικό σκοπό «την διαφύλαξη, προστασία και προαγωγή των συνταξιοδοτικών και λοιπών ασφαλιστικών δικαιωμάτων και συμφερόντων των μελών του» και ειδικότερα «την διασφάλιση και προστασία με κάθε μέσον της αδιατάρακτης και αυτοδιοίκησης λειτουργίας του Ταμείου «επικουρικής ασφάλισης του Προσωπικού της Εμπορικής Τράπεζας (ΤΕΑΠΕΤΕ – Ενώσεως προσώπων)) και της πιστής εφαρμογής του καταστατικού του…» (άρθ. 1 καταστατικού).
Β. Με το βάρος της ευθύνης και του καθήκοντος απέναντι στα μέλη μας και τις οικογένειές τους, που μας επιβάλει το καταστατικό μας αλλά και η ανθρώπινη υπόστασή μας, απευθυνόμαστε σε σας εξαιτίας της ανάγκης επείγουσας παρέμβασής σας για άμεση λύση του παραπάνω προβλήματος, διότι αυτό αφορά άμεσα εννέα χιλιάδες (9000) ενεργά μέλη μας και τις οικογένειές τους των οποίων η διαβίωση και επιβίωση στηρίζεται αποκλειστικά στο ποσό της σύνταξης που δικαιούνται από το ΕΤΑΤ.
Επισημαίνουμε και υπενθυμίζουμε ότι το παραπάνω οικονομικό πρόβλημα του ΕΤΑΤ είναι γνωστό από μακρού στους αρμόδιους για την λύση του δημόσιους φορείς (Διοίκηση ΕΤΑΤ, ΕΤΕΑΜ, Εμπορική Τράπεζα κλ) και στην Κυβέρνηση, διότι έχει τεθεί επανειλημμένα με παραστάσεις και έγγραφα (εξώδικα κλ) του Συλλόγου μας αλλά και του Συλλόγου των Εργαζομένων της Τράπεζας πρόσφατα δε και με «Ερωτήσεις» Βουλευτών στη Βουλή.
Επισημαίνουμε επίσης ότι η «αδράνεια» / παρέλκυση της λύσης του προβλήματος, παρότι η λύση αυτή είναι εκ του νόμου αναγκαστική αλλά και πραγματοποιήσιμη, εγκυμονεί ανεξέλεγκτες δυσμενείς εξελίξεις δεδομένου ότι το Πρόβλημα αυτό έχει γίνει «εκρηκτικό» διότι δεν αφορά μεμονωμένα άτομα αλλά εκθέτει σε άμεσο κίνδυνο τη ζ ω ή μεγάλης και σημαντικής κοινωνικής ομάδας, γεγονός που αυτόματα μετατρέπει το πρόβλημα σε ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ που χρήζει πλέον πολιτικοοικονομικής και νομοθετικής λύσης σύμφωνης πάντοτε με το καταστατικό του ΤΕΑΠΕΤΕ.

Β. Αντιμετώπιση λύση του Οικονομικού Προβλήματος του ΕΤΑΤ για τους Συνταξιούχους και υπαλλήλους της Εμπορικής Τράπεζας (ΤΕΑΠΕΤΕ).


Εν όψει του παραπάνω κινδύνου γίνεται εξόφθαλμη η επείγουσα ανάγκη λήψης των αναγκαίων Μέτρων άμεσης αποκατάστασης, για τώρα και στο μέλλον του ασφαλιστικού κεφαλαίου που το ΕΤΑΤ κατείχε και απώλεσε από συγκεκριμένες αιτίες, από τις οποίες οι κυριότητες είναι κατά την γνώμη μας οι ακόλουθες, η δε εξάλειψη τους είναι επιβεβλημένη
με τα αναγκαία μέτρα:

 1. Το λεγόμενο «κούρεμα» ένεκα του οποίου αφαιρέθηκε από το ΕΤΑΤ το τεράστιο ποσό των 358.827.538,64 ΕΥΡΩ από το αποθεματικό του.
  Είναι προφανές ότι το αποθεματικό αυτό ισοδυναμεί με «αποθεματικά ζ ω ή ς» των συνταξιούχων στους οποίους ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΝΗΚΕΙ εξ ολοκλήρου, δεδομένου ότι αυτοί δεν ευθύνονται στο ελάχιστο για την αιτία για την οποία τους αφαιρέθηκε.
  Και γιαυτό πρέπει άμεσα το κεφάλαιο αυτό να επιστραφεί στο ΕΤΑΤ πριν να είναι αργά.
  Κάθε άλλη αντίθετη άποψη και πράξη ισοδυναμεί προφανώς με ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΖΩΗΣ.
 2. Οι Λεγόμενες «εθελούσιες» αλλά ΠΡΟΩΡΕΣ αποχωρήσεις συνταξιοδοτήσεις υπαλλήλων της Τράπεζας οι οποίες είναι παράνομες και γιαυτό πρέπει να υποχρεωθεί η Τράπεζα να καταβάλει άμεσα το αντίστοιχο κόστος που έχει προβλεφτεί από τον σχετικό νόμο.
 3. Η αναξιόπιστη (εσφαλμένη) αρχική Ειδική Οικονομική Μελέτη που εκπονήθηκε βάσει του ν. 3371/05.
  Αυτή πρέπει να «διορθωθεί – αντικατασταθεί» με νέα Μελέτη με πλήρη και αξιόπιστα στοιχεία καθώς και από εξειδικευμένο και αξιόπιστο φορέα.
  Βάσει μιας τέτοιας (αξιόπιστης) νέας μελέτης πρέπει να γίνει Αναλογιστική Μελέτη από την Ε.Α. Αρχή, ώστε να τεθούν οι βάσεις για την Σταθερή διασφάλιση της Οικονομικής δυνατότητας του Ταμείου να παρέχει ικανοποιητικές συντάξεις, απαλλαγμένες από Μειώσεις Μνημονίων ή άλλων λόγων και σε κάθε περίπτωση όχι κατώτερες των προβλεπομένων από το καταστατικό του ΤΕΑΠΕΤΕ.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΜΜ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ