background image

Συνάντηση με την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ


Συνάντηση με την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ
Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανταποκρινόμενη στο αίτημα της Α.Γ.Σ.Σ.Ε, όρισε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17.6.2020 και ώρα 10.00πμ και στην οποία εκπροσωπήθηκαν:

 • Ο μεν e-ΕΦΚΑ από τον Υποδιοικητή κ. Επαμεινώνδα Ατσαβέ συνοδευόμενο από 5μελή Ομάδα υπηρεσιακών παραγόντων, αρμοδίων για  τα τεθέντα, βάσει υπομνήματός μας,  θέματα των συνταξιούχων
 • Η δε Α.Γ.Σ.Σ.Ε. από τον Πρόεδρο κ. Δημήτρη Ανδρεαδάκη, τον Γενικό Γραμματέα κ. Πέτρο Βογιατζή και το μέλος της Διοίκησης κ. Ευθύμιο Ρουσιά.

ΘΕΜΑΤΑ

 1. Η επαναφορά του επιδόματος Γάμου 10% από 1.1.2019 στα μηνιαία εκκαθαριστικά των συντάξεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 § 1&2 του Ν.4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α/2018) και η αναγραφή του στα μηνιαία εκκαθαριστικά σημειώματα των συντάξεων.
 2. Ο συμπληρωματικός επανυπολογισμός των συντάξεων όσων συνταξιοδοτήθηκαν πριν τον Ν.4387/2016 με υπολογισμό όλου του χρόνου του ασφαλιστικού βίου κατά τον οποίο έχουν καταβληθεί  ασφαλιστικές εισφορές υψηλότερες εκείνων του ΙΚΑ.
 3. Η επαναχορήγηση της επικουρικής σύνταξης (Ν.4554 & 4578/2018) σε 2.500 συνταξιούχους της ΑΤΕ, σύμφωνα με το υποβληθέν υπόμνημα.
 4. Ο Τομέας Πληροφορικής του e-ΕΦΚΑ εμφανίζει σοβαρές δυσλειτουργίες με συνέπειες:
  • Μεγάλος αριθμός συνταξιούχων αδυνατεί να εκτυπώσει τα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα των κύριων συντάξεων, που ο επανυπολογισμός τους  ισχύει από 1.1.2019
  • Οι συνταξιούχοι μετά τον Ν.4387/2016 ως μέλη Συλλόγων Συνταξιούχων δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα για την παρακράτηση των συνδικαλιστικών εισφορών υπέρ των Συλλόγων τους με συνέπεια από την καθυστέρηση να υπονομεύεται η οικονομική κατάσταση των Συλλόγων  επειδή η εισφορά αυτή δεν καταβάλλεται αναδρομικά.
 1. Η ασφαλιστική ικανότητα των έμμεσων μελών ( σύζυγοι συνταξιούχων, χήρες, τέκνα ) σε ορισμένους χώρους συνταξιούχων,  από λειτουργικές αδυναμίες του όλου συστήματος υπονομεύεται, με συνέπεια ορισμένοι να εμφανίζονται ως ανασφάλιστοι, στερούμενοι των υπηρεσιών περίθαλψης.

Επί όλων των τεθέντων θεμάτων έγινε αναλυτική συζήτηση  και αποδοχή τους, τα οποία θα αντιμετωπιστούν από την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, με εξαίρεση του θέματος της περικοπής των επικουρικών συντάξεων η επίλυση του οποίου, λόγω της προϊστορίας του, απαιτεί πολιτική βούληση και νομοθετική ρύθμιση και την οποία η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. θα στηρίξει και προβάλει σε Κυβερνητικό επίπεδο λόγω της προφανούς αδικίας που γίνεται σε βάρος 2.500 οικογενειών συνταξιούχων.

Για όλα τα προαναφερθέντα θέματα θα υπάρχει συνεχής παρακολούθηση και παρεμβάσεις της Α.Γ.Σ.Σ.Ε για την σωστή αντιμετώπισή τους.


Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. ΣΤΙΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ


Την 20η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη, Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. προσεκλήθη στη σχετική διαβούλευση του Νέου Ασφαλιστικού Νομοσχεδίου, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής ενώπιον της προς τούτο Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, παρουσία του Υπουργού Εργασίας κ. Γιάννη Βρούτση, πλήθους Κοινωνικών Φορέων, Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και βουλευτών όλων των Κομμάτων στην οποία η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της Συνομοσπονδίας κυρίους  Δημήτρη Ανδρεαδάκη και Πέτρο Βογιατζή αντίστοιχα.

Η εισήγηση του Προέδρου της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. επικεντρώθηκε στα εξής καίρια σημεία:

α) Ότι κατά την διάρκεια της 10ετους οικονομικής κρίσης, ενώ το ΑΕΠ της Χώρας μειώθηκε στο 25% περίπου, οι προ του 2016 συνταξιούχοι υπέστησαν μνημονιακές περικοπές και μειώσεις στις συντάξεις τους πλέον του 50%  και ταυτόχρονα ανέλαβαν το ηθικό χρέος και καθήκον να στηρίξουν τα άνεργα παιδιά και εγγόνια τους, συμβάλλοντας έτσι οι συνταξιούχοι με την επώδυνη οικονομική συνεισφορά τους στην ανάταξη της Χώρας, γεγονός που επιβάλλει στην Κυβέρνηση και στον Υπουργό Εργασίας  κ. Γιάννη Βρούτση να συμπεριλάβουν στο Νομοσχέδιο βελτιωτικές διατάξεις ενίσχυσης και οικονομικής στήριξης των παλαιών συνταξιούχων, ως αναγνώριση της προσφοράς τους.

β) Ότι κατά τον επανυπολογισμό των συντάξεων με το Ν.4387/2016 υπήρξαν διαφορετικά κριτήρια:

 • σε όσους συνταξιοδοτήθηκαν μετά το Νόμο αυτό και
 • σε όσους συνταξιοδοτήθηκαν πριν το Νόμο και ειδικότερα τους παλαιότερους εξ αυτών , γεγονός που επιβάλλει την ίση μεταχείριση των παλαιών προς τους νέους συνταξιούχους στον τρόπο επανυπολογισμού των συντάξεων, Κύριων και Επικουρικών.

γ) Ειδικότερα  δε ,αναφέρθηκε σε αναγκαίες βελτιώσεις του Νομοσχεδίου όπως:

 • Συνυπολογισμός στην σύνταξη των παλαιών συνταξιούχων των Δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα και επιδομάτων Αδείας, Γάμου κατ΄αντιστοιχία προς τους  νεότερους, είτε χορήγηση 13ης Σύνταξης.
 • Συνυπολογισμός όλου του χρόνου καταβολής των υψηλότερων εισφορών για τον καθορισμό του ύψους των συντάξεών των παλαιών συνταξιούχων  αντίστοιχα με τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων των νέων συνταξιούχων.
 • Στα ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων επιβάλλεται να αναφέρεται σε χωριστή καταχώριση το δικαιούμενο ποσό για το επίδομα γάμου.
 • Οι παλαιοί συνταξιούχοι με θετική Προσωπική Διαφορά συνεχίζουν να μεταφέρουν το Άχθος  αυτό και με το συζητούμενο ασφαλιστικό. Για λόγους   βελτίωσης των συντάξεων των παλαιών συνταξιούχων θα πρέπει να    ενσωματωθεί η  προσωπική διαφορά στην Ανταποδοτική Σύνταξη. 
 • Οι συντελεστές αναπλήρωσης του Νομοσχεδίου να αναμορφωθούν τουλάχιστον από τα 28 έτη ασφάλισης και πάνω, αντί των 30 ετών του εργασιακού βίου που αναγράφεται στο Νομοσχέδιο.
 • Επειδή δεν αναφέρεται στο Νομοσχέδιο η  παρακράτηση από τις συντάξεις των συνδικαλιστικών εισφορών των μελών υπέρ των Συλλόγων τους, όπως γινόταν από δεκαετίες και πλέον, επιβάλλεται να γίνει αναφορά στο Νομοσχέδιο για τη συνέχιση της παρακράτησης των εισφορών αυτών από τον ΕΦΚΑ.
 • Η προβλεπόμενη εντός πενταετίας εξάλειψη της Αρνητικής Προσωπικής Διαφοράς (Α.Π.Δ.) για μεν το 2019 οι κρατήσεις υπέρ ΑΚΑΓΕ και ΕΟΠΥΥ υπολογίζονται λανθασμένα πάνω σε ανύπαρκτο εισόδημα, αφού τα 4/5 της Α.Π.Δ. εξακολουθούν να οφείλονται, κατά δε το 2020 τα 3/5 εξακολουθούν να οφείλονται. Επιβάλλεται όπως ο ΕΦΚΑ τακτοποιήσει το θέμα με την καταβολή αναδρομικών στους δικαιούχους για τις ανωτέρω επιβαρύνσεις.

Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί στις 11.2.2020 εκδήλωση του Κινήματος Αλλαγής για το Νέο Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο στον ίδιο χώρο στην οποία εκπροσωπήθηκε η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της, όπου και έγινε σχετική εισήγηση του Προέδρου της Συνομοσπονδίας.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 6/2/2020


Οι προεκλογικές υποσχέσεις και διακηρύξεις της Κυβέρνησης υπέρ των συνταξιούχων, αναφορικά με την υλοποίηση και εφαρμογή των υπ΄αριθμ. 2287 & 2290/2015 αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ, εξελίχθησαν μετεκλογικά σε αντιφάσεις και σχεδιασμούς σε βάρος μας όπως αποτυπώθηκαν:

 • στην από 4/10/2019 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ σύμφωνα με την οποία κρίθηκαν… συνταγματικές οι περικοπές των συντάξεων (Ν.4051 &4093/12) και
 • στα όσα προοιωνίζονται από τις αναμενόμενες αποφάσεις της Πιλοτικής Δίκης της Ολομέλειας του ΣτΕ της 10ης Ιανουαρίου του 2020.

Αναφορικά δε με το υπό συζήτηση ασφαλιστικό νομοσχέδιο επισημαίνονται τα ακόλουθα

 • Παρά τις προεκλογικές διακηρύξεις της Κυβέρνησης για την κατάργηση του αντιασφαλιστικού νόμου Κατρούγκαλου, στην πράξη επιφέρει μόνο επιφανειακές τροποποιήσεις με συνέπεια το όλο πνεύμα να παραμένει αμετάβλητο.
 • Το υπό κατάθεση νομοσχέδιο προωθεί κατ΄ ουσίαν μόνο την οργανωτικο-λειτουργική και διαδικαστικήενοποίηση χωρίς να προωθεί ουσιαστικά την Κοινωνικο- ασφαλιστική μεταρρύθμιση.
 • Προβλέπει περιορισμένου επιπέδου αυξήσειςστις συντάξεις συγκριτικά με τις τεράστιες απώλειες και μειώσεις των συντάξεων της τελευταίας δεκαετίας.
 • Τα ποσοστά αναπλήρωσης των συντάξεων είναι πενιχρά επειδή ουδόλως αφουγκράστηκεο νομοθέτης στο σημείο αυτό τις αποφάσεις του ΣτΕ όταν μάλιστα  απαιτείται και επιβάλλεται να γίνει όχι επιφανειακή αλλά εκ βάθρων αλλαγή στο νόμο Κατρούγκαλου
 • Η επιβολή εισφορών υπέρ Υγειονομικής περίθαλψης στις επικουρικές συντάξεις (που έχουν απαξιωθεί από συνεχόμενες περικοπές) αντίκειται στο γενικό κανόνα ότι δηλαδή η επικουρική ασφάλιση είναι διμερής (ασφαλισμένος- εργοδότης) ο δε κρατικός νομοθέτης ελάχιστα επεμβαίνει σε αυτή.

- Συνακόλουθα δε οι επικουρικές συντάξεις πρέπει να αναπροσαρμοστούν   

  αναδρομικά , όχι  από 1/10/2019  αλλά  από 12/5/2016  οπότε και τέθηκε σε

        ισχύ  ο αντισυνταγματικός  κοινωνικοασφαλιστικός  νομοθετικός

        προγραμματισμός της απελθούσας Κυβέρνησης.

 • Ο επανυπολογισμός των κυρίων συντάξεων πρέπει να γίνει χωρίς τις αντισυνταγματικές περικοπές των Ν. 4051 & 4093/ 2012 όπως το ΣτΕ με παρρησία αποφάσισε με τις υπ΄αριθμ. 2287- 2290/ 2015 αποφάσεις του τις οποίες όμως ουδέποτε σεβάστηκε η απελθούσα Κυβέρνηση και για αυτό εισέπραξε τη δυσαρέσκεια των συνταξιούχων στις πρόσφατες εκλογές.

Πάγιο αίτημα των συνταξιούχων αποτελεί η διασφάλιση και διατήρηση του δημόσιου κοινωνικού χαρακτήρα του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, κύριας και επικουρικής.