background image

Συνάντηση με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ


Χθες Δευτέρα 9/9/2019 το Προεδρείο της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. επισκέφθηκε στο Γραφείο του τον Διοικητή του ΕΦΚΑ κ. Χρήστο  Χάλαρη, παρουσία και του υποδιοικητή  κ. Κωνσταντίνου Τσαγκαρόπουλου. Στο πλαίσιο της συζήτησης η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. έθεσε υπόψη τους τα ακόλουθα θέματα:

 1. Επανυπολογισμός των συντάξεων.
 2. Πρόσβαση των συνταξιούχων για εκτύπωση των μηνιαίων εκκαθαριστικών (ενημερωτικών).
 3. Αναγκαιότητα προσαρμογής όλων των συντάξεων χηρείας στο 70%, όπως καθορίστηκε με τον Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α΄/73/17.5.2019) για τις συντάξεις χηρείας μετά τον Ν. 4287/2016.
 4. Απλούστευση διαδικασιών ώστε η παρακράτηση των συνδικαλιστικών εισφορών των συνταξιούχων υπέρ του Σωματείου στο οποίο ανήκουν να γίνεται όχι μέσω των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ Ταμείων και Κλάδων αλλά απευθείας μέσω ΕΦΚΑ (Γουδί).

Από τη συζήτηση προέκυψαν τα ακόλουθα:

 • Εντός του Σεπτεμβρίου  θα γίνει δυνατή η ηλεκτρονική εκτύπωση  των εκκαθαριστικών των συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2019 και στη συνέχεια και σταδιακά των επόμενων μηνών του 2019.
 • Εξετάζεται το θέμα του επανακαθορισμού όλων των συντάξεων χηρείας στο 70%.
 • Επιδίωξη της Διοίκησης του ΕΦΚΑ είναι η ενοποίηση όλων των διαδικασιών  και συνεπώς και του καθορισμού ενιαίου τρόπου είσπραξης της συνδικαλιστικής εισφοράς όλων των συνταξιούχων μέσω ΕΦΚΑ ( Γουδί) με σταδιακή απεμπλοκή από την διαδικασία των εντασσόμενων Ταμείων.

Εν συνεχεία έγινε αναλυτική ενημερωτική συζήτηση όλων των θεμάτων που ταλανίζουν την τάξη των συνταξιούχων και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Υπουργείων Οικονομίας, Εργασίας και Υγείας. 

Τέλος οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η όλη συζήτηση έγινε σε κλίμα υψηλού ενδιαφέροντος, μας εδόθησαν δε, πλήρεις και σαφείς απαντήσεις στα τεθέντα ερωτήματα. 


Για τις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης


Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. ως μοναδική τριτοβάθμια Οργάνωση και εκπρόσωπος όλων των συνταξιούχων είναι υποχρεωμένη από το Καταστατικό της  να αντιστοιχίσει στις πρόσφατες προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης τις διεκδικήσεις των συνταξιούχων, οι οποίοι αποτελούν μεν το 25% του πληθυσμού αλλά συντηρούν το 50% μαζί και τα άνεργα παιδιά τους, που τα μνημόνιά τους οδήγησαν σε οικονομική και κοινωνική εξαθλίωση, ιδιαίτερα αυτούς που είναι μονοσυνταξιούχοι με σύζυγο νοικοκυρά (οικιακά). 

Α΄ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

 • Μειώσεις των κύριων συντάξεων κατά 40 - 50%, των δε επικουρικών κατά 60% -70% αλλά και κατά 90% έως και 100%
 • Η συμμετοχή στα συνταγογραφούμενα φάρμακα τυπικά είναι 25% ενώ στην πραγματικότητα κατά μέσο όρο είναι 55%, όπως προέκυψε  από ευρεία έρευνα της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. που έγινε σε 50 φαρμακεία του Λεκανοπεδίου. Πλέον δε αυτών, έχει διευρυνθεί ο πίνακας των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ) με συνέπεια η προβαλλόμενη  από την προηγούμενη Κυβέρνηση μείωση της ετήσιας Κρατικής φαρμακευτικής δαπάνης να έχει μεταφερθεί στους ώμους των συνταξιούχων. Συνακόλουθα δε, οι μεγάλες ελλείψεις φαρμάκων σε ευρύ φάσμα, σαν συνέπεια εξαγωγών τους για καλύτερες τιμές εκείνων του ΕΟΠΥΥ, συνεπάγονται  πρόσθετες δαπάνες και ταλαιπωρίες των συνταξιούχων από νέες συνταγογραφήσεις σε αντικατάσταση των ανεκτέλεστων συνταγών λόγω ελλείψεων φαρμάκων.
 • Οι επικρατούσες συνθήκες στις Μονάδες παροχής πρωτοβάθμιας περίθαλψης, με τις μεγάλες αναμονές, καθυστερήσεις  και ταλαιπωρίες παρωθούν τους συνταξιούχους να καταφεύγουν σε Ιδιωτικά Διαγνωστικά Κέντρα με πρόσθετες επιβαρύνσεις από 10-20 ευρώ για συνταγογραφήσεις και συμμετοχή 15% υπέρ ΕΟΠΥΥ στις διαγνωστικές εξετάσεις.
 • Ανάλογη και χειρότερη είναι η κατάσταση στα Δημόσια Νοσοκομεία μολονότι από το 2015, με την κατάργηση του εισιτηρίου 5€ για Πρωτοβάθμια περίθαλψη, δημιουργήθηκαν πρόσθετα και πολύ μεγάλα έσοδα υπέρ Υγείας από τις επιβληθείσες εισφορές - πρόσθετου και δυσανάλογου βάρους - υπέρ ΕΟΠΥΥ 6% στην κύρια και επικουρική σύνταξη , μολονότι οι συνταξιούχοι σε όλο τον εργασιακό τους βίο κατέβαλαν εισφορές υπέρ Υγείας αθροιστικά από 6% έως και 12%!!! 

 

 

Β΄ ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΕΣ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Στη λαίλαπα και αναλγησία των μνημονιακών νόμων και των Κυβερνήσεων ,οι συνταξιούχοι με χιλιάδες αγωγές προσέφυγαν στη δικαιοσύνη για την προστασία των δικαιωμάτων τους. Με βάση τα δεδικασμένα αξιώνουμε από τη νέα Κυβέρνηση τα ακόλουθα κατά θέμα: 

Γ΄ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Γ.Σ.Σ.Ε.- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΉΣΕΙΣ

 • Διεκδικούμε την αναδρομική καταβολή των περικοπών από τους μνημονιακούς νόμους 4051&4093/2012 στην  κύρια και επικουρική σύνταξη που κρίθηκαν αντισυνταγματικές από τις υπ΄αριθμ.2287/2015 (περικοπές κύριων συντάξεων) & 2288/2015 (περικοπές επικουρικών συντάξεων) αποφάσεις της ολομέλειας του ΣτΕ.                          

 Οι προεκλογικές δηλώσεις Υπουργών της νέας Κυβέρνησης υπόσχονταν ότι «η Νέα Δημοκρατία θα σεβαστεί τις αποφάσεις του ΣτΕ».

 • Ζητάμε την άμεση άρση της φραγής που επέβαλε ο ΕΦΚΑ στην εκτύπωση των εκκαθαριστικών μετά τον επανυπολογισμό των κύριων συντάξεων που ολοκληρώθηκε στις 31/12/2018 για να διαπιστώσουμε επιτέλους τι θέλησε να αποκρύψει προεκλογικά η τότε Κυβέρνηση και να δούμε «τι τέξεται η επιούσα» από την αποκάλυψη του τρόπου επανυπολογισμού των συντάξεων. Σημειώνεται δε ότι:
 •  Οι Νεότεροι συνταξιούχοι (2012-2018) έχουν θετική προσωπική διαφορά στη σύνταξη, η οποία καταβάλλεται κάθε μήνα τμηματικά για μια πενταετία( 2018-2022)
 •  Οι Παλαιότεροι όμως συνταξιούχοι (1995 και παλαιότερα) έχουν αρνητική προσωπική διαφορά στη σύνταξη για την οποία υπήρχε η πρόβλεψη να μειωθεί εφάπαξ κατά 18% στο 2019 το δε υπόλοιπο θα συμψηφιζόταν με εισοδηματικές αυξήσεις των ετών 2023 και μετά.
 •  Στις 3/10/2018 η τ. Υπουργός Εργασίας κα Αχτσιόγλου διαβεβαίωσε του Δ.Σ της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. ότι δεν θα γίνουν περικοπές συντάξεων στο διηνεκές, δήλωση που η προηγούμενη κυβέρνηση τήρησε.
 • Ο επανυπολογισμός των επικουρικών συντάξεων συντελέστηκε με κριτήρια ανορθολογικά, σχεδιασμένα με πρόθεση να πλήξουν 250.000 συνταξιούχους, όσους δηλαδή είχαν πραγματική υπηρεσία άνω των 30 ετών και πλήρωναν υψηλές μηνιαίες εισφορές (εργοδότη – εργαζόμενου) από 9% έως 12%. 

Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. , οι Οργανώσεις μέλη της και οι Συνταξιούχοι
ΖΗΤΑΜΕ:

 • Την πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ με τις οποίες καταργήθηκαν οι μνημονιακοί νόμοι, και την καταβολή στους συνταξιούχους των δικαιουμένων αναδρομικών σε κύρια και επικουρική σύνταξη έστω εντός 5ετίας και σε 60μηνιαιες ισόποσες δόσεις.
 • Την κατάργηση της αρνητικής προσωπικής διαφοράς από τον επανυπολογισμό των συντάξεων  και τη διατήρηση της σημερινής σύνταξης για τους παλαιότερους των συνταξιούχων.
 • Καμιά πλέον περικοπή στις συντάξεις αλλά σταδιακή αναπροσαρμογή τους στα προγενέστερα επίπεδα ανάλογα με τους ρυθμούς οικονομικής  ανάπτυξης.
 • Τη μείωση της συμμετοχής του συνταξιούχου στα συνταγογραφούμενα φάρμακα στο 25% και να σταματήσουν οι δόλιοι υπολογισμοί και χειρισμοί που την ανεβάζουν στο 55% -60%.
 • Την αναβάθμιση των  Δημόσιων Υπηρεσιών Υγείας, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας - σύμφωνα με την πάγια θέση της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. και με την πρόσφατη δήλωση στη Βουλή του Υφυπουργού Υγείας κ. Κοντοζαμάνη Βασίλη – που πρέπει να παρέχονται δωρεάν από  Δημόσια Νοσοκομεία, μονάδες ΕΟΠΥΥ και ΠΕΔΥ.
 • Τον επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων με βάση τα χρόνια υπηρεσίας έκαστου, πραγματικά και πληρωμένα πλασματικά σε συνδυασμό με τις πραγματικές καταβληθείσες αθροιστικά εισφορές (εργοδότη –εργαζόμενου) που κυμάνθηκαν από 6% -9% -12% κατά περίπτωση. 
 • Την ανάληψη πρωτοβουλίας της Α.Γ.Σ.Σ.Ε  σε συνεργασία με την ΟΣΤΟΕ και τους Συλλόγους Συνταξιούχων ΑΤΕ και τ. Ιονικής –Λαϊκής σχετικά με τη συνολική περικοπή της επικουρικής σύνταξης είτε την μείωσή της κατά 90% σε ομάδες συνταξιούχων των Συλλόγων αυτών μελών της ΟΣΤΟΕ, αντίστοιχα.

 

Δ΄ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ – ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

 

Η δήλωση στη Βουλή του  Υπουργού Εργασίας  για τη κατά προτεραιότητα επίλυση του θέματος της απονομής των συντάξεων χηρείας βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση υπόψη ότι η χρόνιες καθυστερήσεις στην έκδοση των συντάξεων, έχουν οδηγήσει γυναίκες, άνδρες συνταξιούχους σε οικονομική και κοινωνική εξαθλίωση, κατάσταση που αντιβαίνει τον ανθρωπισμό και τα ευρωπαϊκά κεκτημένα.
Σύμφωνα δε με τα αναφερθέντα από τον Υπουργό Εργασίας στη Βουλή οι εκκρεμούσες περιπτώσεις συντάξεων υπερβαίνουν τις 400.000 (κύριες συντάξεις, χηρείας, εφάπαξ, επικουρικές) ,και οι οποίες θα διεκπεραιωθούν με επιταχυνόμενες διαδικασίες για την έκδοση των οποίων η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. θα παρακολουθεί, θα παρεμβαίνει και θα συνδράμει κάθε προσπάθεια επίλυσης του κρίσιμου αυτού θέματος για την ζωή των συνταξιούχων.

 

 

Ε΄. ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  • Η εκπροσώπηση της Α.Γ.Σ.Σ.Ε., μοναδικής τριτοβάθμιας Οργάνωσης, ως τακτικό μέλος στα  Δ.Σ των Οργανισμών ΕΦΚΑ, ΕΟΠΥΥ, ΙΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ, σύμφωνα με την υφιστάμενη περί αυτού νομοθεσία.
  • Η θεσμική αναγνώριση της Α.Γ.Σ.Σ.Ε, ως Κοινωνικού Εταίρου, με νομοθετική ρύθμιση σύμφωνα και με την εξαγγελία στη Βουλή του Υπουργού Εργασίας κ.Γιάννη Βρούτση, με πολλαπλά οφέλη των συνταξιούχων και εκείνων της Τρίτης ηλικίας μέσα από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την στήριξη των συνταξιούχων σε θέματα Υγείας , Τουρισμού, Δεξιοτήτων, Άθλησης, κ.τ.λ.
  • Η αξιοποίηση του αποθεματικού από τη μηνιαία κράτηση των 0,20 ευρώ, η οποία προτείνεται από την Α.Γ.Σ.Σ.Ε. να επεκταθεί σε όλους τους συνταξιούχους για τη στήριξη της συνδικαλιστικής δράσης των Οργανώσεων των Συνταξιούχων  και τη δημιουργία προγραμμάτων στήριξης της Τρίτης ηλικίας.
  • Η κατάρτιση Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και Συνδικαλιστών σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Εργασίας κ. Γιάννη Βρούτση.

Επιστολή προς το Υπ.Υγείας


Αρ.Πρωτ.:1086
Αθήνα 25/7/2019

Προς: Υπουργείο Υγείας
Υπόψη: Υπουργού κ.Βασίλη Κικίλια
Κοιν: Υφυπουργού κ.Βασίλη Κοντοζαμάνη

Κύριε Υπουργέ,

          Το  Προεδρείο της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. και οι Οργανώσεις μέλη της με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθήσαμε τις προγραμματικές σας δηλώσεις , καθώς και του Υφυπουργού σας κ.Βασίλη Κοντοζαμάνη , ειδικότερα μάλιστα σε ότι αφορά την σαφέστατη προγραμματική δήλωσή σας για την αναβάθμιση των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών υγείας, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας από τα Δημόσια Νοσοκομεία και τον ΕΟΠΥΥ.
Οι επικρατούσες συνθήκες  στους Δημόσιους Φορείς Υγείας  , ως προς την   παροχή των υπηρεσιών αυτών συνεπάγονται πολύωρες αναμονές, ταλαιπωρίες, παραπεμπτικά για μελλοντικές διαγνωστικές εξετάσεις, δοκιμάζουν τις αντοχές των  συνταξιούχων που τους παρωθούν σε Ιδιωτικά Διαγνωστικά Κέντρα με κόστη  για συνταγογραφήσεις (από 5 έως 20 ευρώ) και για διαγνωστικές εξετάσεις  με συμμετοχή 15% και συνακόλουθα  με σημαντική μηνιαία επιβάρυνση στην απαξιωμένη από την κρίση σύνταξή τους.

Κύριε Υπουργέ,

           Η. ΑΓ.Σ.Σ.Ε., ως μοναδική τριτοβάθμια οργάνωση συνταξιούχων στην Ελλάδα, επιδιώκει την δημιουργία διαύλων επικοινωνίας με την εκτελεστική εξουσία για δημοκρατικό διάλογο, ανταλλαγή απόψεων και εξεύρεση συναινετικών λύσεων πάνω στα προβλήματα των συνταξιούχων που αντιπροσωπεύουν το 25% του ελληνικού πληθυσμού αλλά συντηρούν το 50% μαζί με τα άνεργα παιδιά τους!
Με αυτές τις σκέψεις και με στόχο την ανάδειξη του προβλήματος της φαρμακευτικής δαπάνης που επιβαρύνει τους συνταξιούχους διενεργήσαμε ως Α.Γ.Σ.Σ.Ε. έρευνα σε 50 φαρμακεία του Λεκανοπεδίου σχετικά με το τελικό ποσοστό επιβάρυνσης των συνταξιούχων πάνω στην αξία των συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Το αποτέλεσμα της έρευνας απέδωσε τα ακόλουθα:

 • Θεσμοθετημένη επιβάρυνση 25%
 • Πραγματική επιβάρυνση κυμαινόμενη από 30 έως 70%
 • Επιβάρυνση κατά μέσο όρο 55 έως 60%
 • Επιπρόσθετα έχει διευρυνθεί ο πίνακας των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων  (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ) τα οποία εξ ολοκλήρου αγοράζονται μετρητοίς από τους συνταξιούχους . Με επακόλουθο τη μείωση της ετήσιας κρατικής φαρμακευτικής δαπάνης με την μετάθεσή της στους ώμους των συνταξιούχων.
 • Συναφές είναι και το πρόβλημα  της συνεχούς έλλειψης  φαρμάκων - που εξάγονται σε καλύτερες τιμές εκείνων του ΕΟΠΥΥ- που κατάταλαιπωρεί τους συνταξιούχους με τρεχάματα, πρόσθετες συνταγογραφήσεις και επιβαρύνσεις.

 

       Οι  υψηλές επιβαρύνσεις ως άνω για το φάρμακο του συνταξιούχου σε συνδυασμό με τα πρόσθετα κόστη για την πρωτοβάθμια περίθαλψή του διαμορφώνουν μία πολύ υψηλή μηνιαία επιβάρυνση του συνταξιούχου που απομυζά  τη σύνταξή του, θέμα που τίθεται προς έρευνα, προσδιορισμό των αιτιών και την θεραπεία από την πλευρά σας.