background image

Ο Βίος και η Πολιτεία του τ. Υφυπουργού...


 • Ο Βίος και η Πολιτεία του τ. Υφυπουργού κ. Αναστάσιου Πετρόπουλου στον τρόπο διανομής του αποθεματικού, προορισμένου να ενισχύσει την συνδικαλιστική δράση των συνταξιούχων, ξεπέρασε κάθε επιτρεπτό όριο νομιμότητας αφού κινήθηκε απροκάλυπτα στο χώρο της παράνομης εύνοιας υπέρ μίας και μόνο Οργάνωσης Συνταξιούχων και χωρίς κανένα αντικειμενικό κριτήριο την ενίσχυσε  με ποσά 1.064.000€ (2016) και επιχειρεί να τη ενισχύσει με ποσοστό 62,89% επί ενός μεγάλου ποσού για τα έτη 2017,2018, το οποίο ποσό ιεροκρυφίως  αποκρύπτεται και δεν αναφέρεται ούτε στη Υπ. Απόφαση ούτε στο οικείο ΦΕΚ.  Δηλαδή πρόκειται για ενισχύσεις χωρίς κριτήρια επιπέδου Οργάνωσης, αριθμού ταμειακώς εντάξει μελών και χωρίς ανάλυση των επιμέρους κονδυλίων και των ενισχυόμενων τομέων της Οργάνωσης.
 • Ταυτόχρονα ο τ. Υφυπουργός έδειξε ανεπίτρεπτη, για αντιπρόσωπο του Λαού και Υφυπουργό Εργασίας, προσβλητική συμπεριφορά και ασυγκάλυπτη εχθρότητα προς την Α.Γ.Σ.Σ.Ε. , την μοναδική τριτοβάθμια Οργάνωση συνταξιούχων με αποκλεισμό της από τον πίνακα διανομής, μολονότι και στους δύο παρατιθέμενους νόμους συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα των δικαιούχων.
 • Μάλιστα τροποποίησε  το άρθρο 102 του Ν.4387/2016 με τον Ν.4311/2019 και μετέφερε  τη διαχείριση του αποθεματικού (σήμερα περίπου 9.000.000€) από τον ΟΑΕΔ στον ΕΦΚΑ.
 • Την Δευτέρα 8/7/2019 επιτροπή της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. (Πρόεδρος, Γεν.Γραμματέα, Οργανωτικός Γραμματέας ) επισκέφτηκε τον ΟΑΕΔ και σε σύσκεψη με την παρουσία του Αντιπροέδρου, του Διευθυντή του Γραφείου της Διοικήτριας  και ενός μέλους του Δ.Σ του ΟΑΕΔ έγινε εποικοδομητική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων επί του πρακτέου από τη  πλευρά της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
 • Βάσει του Ν.4611/2019 επίκειται η μεταφορά του εν λόγω αποθεματικού στον ΕΦΚΑ την επόμενη εβδομάδα και μένει σε εκκρεμότητα η απόφαση διανομής του αποθεματικού για τα έτη 2017-2018  της παράνομης τελευταίας απόφασης του τ. Υφυπουργού κ. Αναστάσιου Πετρόπουλου .
 • Το Προεδρείο είναι σε εγρήγορση και δεν θα επιτρέψει να εκτελεστεί η παράνομη  και χωρίς κριτήρια (σύμφωνα και με την Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Αρ.πράξεως 0017/17.1.2019) απόφαση του τ. Υφυπουργού και αγωνιζόμαστε μεθοδικά για την επίτευξη του σκοπού μας που είναι:
 • Η ενίσχυση της  μοναδικής τριτοβάθμιας Οργάνωσης συνταξιούχων στην Ελλάδα μαζί με πραγματικές Ομοσπονδίες και Πανελληνίους Συλλόγους με σαφή κριτήρια:
  • Επίπεδο Οργάνωσης και αριθμό ταμειακώς εντάξει μελών
  • Διαφάνεια και αντικειμενικά κριτήρια βάσει των πραγματικών και συγκεκριμένων αναγκών των Οργανώσεων.
 • Οι νέες συνθήκες δεν ευνοούν τον τ. Υφυπουργό να υλοποιήσει τις αποφάσεις του με παράνομες μεθοδεύσεις.

Διαμαρτυρία - Καταγγελία


Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. ως μοναδική Τριτοβάθμια Συνταξιουχική Οργάνωση στην Ελλάδα διαμαρτύρεται και δημόσια μέμφεται τον Υφυπουργό Εργασίας κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται και διανέμει το αποθεματικό προς ενίσχυση της συνδικαλιστικής δράσης των συνταξιούχων.

 • Με το άρθρο 102 του Ν.4387/2016 προβλέφθηκε για τον σκοπό αυτό η παρακράτηση 0,20€ μηνιαίως από τους συνταξιούχους με σκοπό την ενίσχυση των Ομοσπονδιών , Σωματείων και Συνομοσπονδιών Συνταξιούχων.
 • Ο κ. Υφυπουργός με τις παρακάτω  αποφάσεις του διανέμει:
 • 799/18/21.3.2017 το ποσό των 1.663.738,20€ σε τρεις (3) Οργανώσεις Συνταξιούχων εκ των οποίων στην Ομοσπονδία ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ το ποσό των 1.064.799€.
 • Εν συνεχεία με άλλη απόφαση (ΦΕΚ 1841/22.5.2018) το ποσό των 2.082.000€ ως ενίσχυση έτους 2017 σε τέσσερις (4) Οργανώσεις Συνταξιούχων εκ των οποίων στην Ομοσπονδία ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ το ποσό των 1.350.000€.
 • Η προκλητική συμπεριφορά του να εξαιρεί την Α.Γ.Σ.Σ.Ε. από τον πίνακα διανομής μας οδήγησε στην λήψη ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του ΣτΕ.
 • Ο κ. Υφυπουργός με νεότερη απόφασή του (4177/1303-ΦΕΚ 3969/Β΄/12.09.2018 καταργεί την προηγούμενη απόφασή του και επαναλαμβάνει τον πίνακα διανομής με τα ίδια ποσά και δικαιούχους.
 • Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. και πάλι ασκεί νέα Ασφαλιστικά Μέτρα στο ΣτΕ.
 • Τα Ασφαλιστικά Μέτρα (2 προσφυγές) εκδικάστηκαν στις 21 Μαΐου 2019, η δε απόφαση του ΣτΕ (1097/΄Δ/ 19.6.2019) με ιδιαίτερη… σπουδή παραπέμπει το θέμα προς κρίση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο.
 • Με τον Ν.4311/2019 η ευθύνη διαχείρισης του αποθεματικού αυτού από το Δ.Σ του ΟΑΕΔ (όπου υπήρχε Πάρεδρος του Ελεγκτικού του Συνεδρίου) ανατέθηκε στο Δ.Σ του ΕΦΚΑ.
 • Σήμερα και πάλι ο κ. Υφυπουργός ασχημονεί σε βάρος της Συνομοσπονδίας μας με την υπ΄αρίθμ. 26168/403 απόφασή του (ΦΕΚ 2599/28.6.2019) επιχειρεί για τρίτη φορά να μοιράσει το ποσό των 2.089.800€ εκ των οποίων τα 1.309.873€ στην Ομοσπονδία ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ.
 • Οι δύο αυτές διανομές γίνονται χωρίς διαφάνεια και κριτήρια (επίπεδο Οργάνωσης, αριθμό μελών, μητρώο μελών, πρακτικά αρχαιρεσιών) και συνεπώς είναι αυθαίρετες και παράνομες όπως και επιβεβαιώνεται από την υπ΄αριθμ. 0017/2019 απόφασή του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αναφέρει ότι « η οικεία Υπουργική Απόφαση δεν ευρίσκει έρεισμα σε νομοθετική εξουσιοδότηση, κατά παράβαση των συνταγματικών διατάξεων του ά. 43 παρ. 2 Συντάγματος… η δε τελευταία υπουργική απόφαση που βασίζεται στην παράγραφο 3 του ά. 102 ν. 4387/2016… αυτή δεν είναι νόμιμη».

           ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ

 •  την αδιαφανή και επιλεκτική χρηματοδότηση ορισμένων μόνο Οργανώσεων με προκλητικό παραμερισμό της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. και  όλων των άλλων Ομοσπονδιών που εκπροσωπούμε τη συντριπτική πλειοψηφία των Συνταξιούχων.

Πλήρη αδιαφάνεια στον πραγματοποιηθέντα επανυπολογισμό των συντάξεων από το Υπουργείο Εργασίας


Με βάση τον Ν. 4387/2016 και την εφαρμοστική εγκύκλιο του Υπουργού Εργασίας ολοκληρώθηκε, αρχές του 2019  ο επανυπολογισμός των κύριων συντάξεων, με παντελή όμως έλλειψη ενημέρωσης των ενδιαφερομένων επειδή έχει τεθεί φραγή στα ηλεκτρονικά δεδομένα του ΕΦΚΑ με συνέπεια να παραμένουν άγνωστα  στους συνταξιούχους:

 • τόσο οι παράμετροι που ελήφθησαν υπόψη και οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για τον επανυπολογισμό των συντάξεων
 • όσο και η διάρθρωση των ποσών που δικαιούνται , αλλά και των ποσών που παρακρατούνται.

Για την αντιδημοκρατική αυτή συμπεριφορά του Υπουργείου Εργασίας που πλήττει καίρια το δημοκρατικό δικαίωμα ενημέρωσης 2.500.000 συνταξιούχων επάνω σε ζωτικά συμφέροντά τους:

ΚΑΛΟΥΜΕ

Το Υπουργείο Εργασίας και τον ΕΦΚΑ να άρουν τις φραγές από τα ηλεκτρονικά στοιχεία των κύριων συντάξεων

ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ

Την έντονη δυσαρέσκειά μας και υψώνουμε φωνή διαμαρτυρίας για τις παραπάνω πρωτοφανείς και αντιδημοκρατικές παραλείψεις που αποβλέπουν στο να μη ξέρουμε "το κουστούμι που μας έχουν κόψει".